Calitatea serviciului este garantată de agenţi competenti, instruiţi temeinic.

Calitatea serviciului este garantată de agenţi competenti, instruiţi temeinic.

Servicii de pază

Cursuri de calificare personal de pază

Pentru calificarea agenţilor de pază, în structura societăţii funcţionează „Centrul de Formare Profesională” care, în cadrul programelor de formare profesională avizate de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, Inspectoratul General al Poliţiei şi de Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor, organizează cursuri cu o durată de 360 ore (120 ore pregătire teoretică şi 240 ore pregătire practică), la absolvirea cărora cursanţii obţin certificatul de calificare în ocupaţiile specifice personalului de pază.