Calitatea serviciului este garantată de agenţi competenti, instruiţi temeinic.

Calitatea serviciului este garantată de agenţi competenti, instruiţi temeinic.

Servicii de pază

Gardă de corp

Activitatea  este destinată protecţiei împotriva atacurilor corporale prin folosirea unuia sau mai multor agenţi de însoţire. Oferim diverse variante de însoţire, adaptate la gradul de protecţie solicitat   şi locaţiilor  în care se efectuează serviciul.