Calitatea serviciului este garantată de agenţi competenti, instruiţi temeinic.

Calitatea serviciului este garantată de agenţi competenti, instruiţi temeinic.

Servicii de pază

Pază şi protecţie a bunurilor şi persoanelor

  • Securizarea proprietăţii împotriva furturilor, distrugerilor
  • Prevenirea accesului neautorizat –  control acces auto şi persoane
  • Detecţia substanţelor periculoase, armelor, explozibililor sau oricărui tip de material care poate produce daune

Paza cu personal specializat se efectueză în regim de continuitate sau temporar prin posturi fixe,mobile şi prin patrulare  la toate obiectivele, locurile vulnerabile cu acoperirea întregului perimetru, în conformitate cu planul de pază.

Personalul specializat de pază cunoaşte şi respectă îndatoririle ce-i  revin fiind direct răspunzător pentru paza şi integritatea obiectivelor, bunurilor si valorilor încredinţate.

 

214