Calitatea serviciului este garantată de agenţi competenti, instruiţi temeinic.

Calitatea serviciului este garantată de agenţi competenti, instruiţi temeinic.

Servicii de pază

Paza transporturilor cu caracter special, bunuri şi valori

  • Colectarea, transferul şi depozitarea obiectelor, a numerarului, a produselor cu caracter special.
  • Însoţire cu personal special instruit şi echipat a  transporturilor de substanţe periculoase.

Acest serviciu vine în întâmpinarea, în special, a băncilor şi instituţiilor financiare. Transportul valorilor monetare se execută cu maşini blindate si luptători înarmaţi, bine antrenaţi şi echipaţi corespunzător. Pe tot parcursul transportului, echipajul va ţine legătura permanent cu dispeceratul, astfel încât, în cazul incidentelor, să poată interveni forţe suplimentare.

Autoturismul pentru transport valori este autorizat de Inspectoratul General al Poliţiei, asigurând securitatea valorilor transportate conform normelor europene LEVEL G0-G1, nivelele de protecţie putând fi detaliate dupa cum urmează:

1. Nivel 2 – pistol 357 MAG SW, viteza 400 m/sec, energie 820 joule
2. Nivel 3 – arma Kalashnikov 7, 62×39, viteza 700 m/sec, energie 1960 joule

Autoturismul blindat este asigurat cu urmatoarele nivele de protecţie:

cabina şofer nivel 3
compartiment insoţitori (2 casieri) nivel 3
compartiment tezaur nivel 2
podea nivel 2
acoperiş nivel 2
rezervor combustibil nivel 2
parbriz şi geamuri laterale nivel 3
protecţie frontală motor nivel 3