Calitatea serviciului este garantată de agenţi competenti, instruiţi temeinic.

Calitatea serviciului este garantată de agenţi competenti, instruiţi temeinic.

Servicii de pază

Securizare evenimente şi manifestaţii publice

Protecţia participanţilor la intalniri sportive, demonstraţii, concerte, raliuri, recepţii etc .

Prevenirea, urmărirea şi depistarea oricăror activităţi perturbatoare sau teroriste din perimetrul supravegheat.