Profesionalismul şi inovaţia în integrarea sistemelor de securitate sunt meritul colectivului de ingineri specializaţi

Profesionalismul şi inovaţia în integrarea sistemelor de securitate sunt meritul colectivului de ingineri specializaţi

Sisteme de securitate

Detecţie şi stingere incendiu

Sistemul are 3 componente:
– Detector de incendiu care conţine cel puţin un senzor şi care, constant sau la intervale regulate, monitorizează cel puţin un parametru fizic şi/sau chimic asociat cu incendiul şi care furnizează cel puţin un semnal corespunzător la echipamentul de control şi semnalizare.
– Echipament de control şi semnalizare
– Sistem de limitare şi stingere a incendiului care este în strânsă legătură cu sistemul de detecţie şi avertizare la incendiu, acesta fiind de obicei suplimentar sistemului de avertizare şi vizează un anumit obiectiv în ansamblul lui sau anumite zone şi încăperi ale obiectivului, care au însemnătatea cea mai mare (camere de server, anumite depozite, anumite birouri, etc).